SKHRFonline


Årsstämmaprotokollet

Snart 2018 betyder nya regler. Bifogat hittar ni årsstämmoprotokollet från 2017.

 

 

Protokoll-stämman-2017