SKHRFonline


Årsstämma 2016 – Dokument

Nedan följer dokumenten till stämman i Umeå, 30 april 2016.
Det saknas fortfarande valberedningens förslag och vi vill än en gång påminna om att är man intresserad av att sitta i förbundsstyrelsen, eller vet någon som skulle passa där – kontakta då valberedningen på valberedningen.skhrf@gmail.com

Motionerna får gärna diskuteras men som tidigare år vill vi att ni håller er till sakfrågan och att inga personangrepp sker.

Dokument Stämman 2016

SAKNAS

  • Valberedningens förslag

 

Frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@skhrf.com