SKHRFonline


Ang Swishbetalningar

Då styrelsen fått in frågor ang vad som gäller med Swish-betalningar vill vi förtydliga att klubbar inte kan ta ut extra avgift för Swish-betalningar om klubben väljer att erbjuda den tjänsten.

 

Detta är inget som vi i förbundet styr utan det regleras av avtalet man har gällande Swishtjänsten och är kopplat till de bestämmelser som inte tillåter tex butiker att ta ut kortavgift/swishavgift.

Vår rekommendation är att om man vill erbjuda möjligheten till swishbetalning och anser att man inte har råd med den kostnad som det medför så får man höja alla startavgifter ett par kronor.