SKHRFonline


Ang misstänkt RVHD-fall i Klippan kommun

I helgen uppdagades ett misstänkt RVHD-fall på en enskild gård i närheten av Håledammen i Klippan kommun. Gårdens innehavare är inte medlemmar i förbundet. En eloge till Skånes KH som var rådiga och lyckades flytta sin inplanerade tävling trots den korta varseln. Nu har styrelsen fått in mer information och även om det är ett flertal kaniner som har dött så tyder symptomen på att det inte rör sig om RVHD. Vi har därför valt att inte sätta karantän i området, men eftersom exakt dödsorsak inte är fastställd rekommenderar vi ändå att man är försiktig och undviker att vistas i närheten av gården.