SKHRFonline


ang. Domarkurs, Presentkort, EM m.m

Hej,

Här kommer samlad information från kassören som berör klubbat samt enskilda medlemmar anslutna till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund.

Idag har vi mejlat ut fakturor avseende deltagande på EM. Glöm inte att betala fakturan i tid!

Faktureringen för domarkursen kommer att ske under kommande vecka. Klubbar kan därför förbereda sig på att betalning skall göras inom en snar framtid. Det finns beslut kring betalningsskyldighet för vissa deltagare som ej genomfört kursen. Har klubben frågor gällande detta skall kontakt tas direkt med förbundsstyrelsen och inte kassör.

För er som suttit i förbundsstyrelsen under 2017 och avgått på årsstämman 2018 så skall ett presentkort ges ut. Detta presentkort är kraftigt försenad på grund av att förbundet saknat betalkort. Detta är på gång och är förhoppningsvis färdigt november månad. Vi ber om er hänsyn.

Vad gäller gårdsnamnsansökningar administreras dessa endast 1 gång i månaden runt den 14:de

Vi vill även påminna klubbar att ansöka om bidrag från AGRIA. Ansökan är kostnadsfri och kan vara ett bra tillskott i klubbkassa.

Vi vill också påminna om de 40.000kr som vi lagt undan till klubbar. Ni kan ansöka om en valfri summa till ändamål som utvecklar er verksamhet. Senast 1/11 ska ansökan vara hos förbundsstyrelsen.

Vi söker även tips på automatiska tidtagare som förbundet kan investera i. Har ni tips på företag eller produkt, mejla gärna till kassör.

Med vänlig hälsning

Tarkan Sönmez

Kassör

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund