SKHRFonline


Ang. Ansluten klubb

Styrelsen vill göra ett officiellt förtydligande gällande en klubb ansluten till oss.

Klubben har fått sin verksamhet pausad av oss i förbundsstyrelsen efter en period som varit ansträngd för både klubbens styrelse, medlemmar och övrigt besökande deltagare.

Anledningen till pausen är att förbundsstrelsen vill säkerställa att klubbar anslutna till oss följer våra stadgar och riktlinjer. Förbundsstyrelsen vill även ge den nya styrelsen i klubben en lugn start där de hinner komma in i styrelsearbetet samt verksamheten. Den nya styrelsen blev tillsatt efter klubbens extra insatta årsmöte 2018-08-25.

Klubben har fått ett krav från förbundsstyrelsen att de behöver upprätta och inkomma med en handlingsplan / verksamhetsplan utifrån en specificerade mall som vi skapat utifrån klubbens behov. När detta inkommer till förbundsstyrelsen och blir godkänd får klubben återigen arrangera officiella arrangemang inom vår organisation.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta klubbens kontakt person; Erika Djerf eller förbundsstyrelsen styrelsen@skhrf.com

Med vänlig hälsning,

Förbundsstyrelsen

Genom

Tarkan Sönmez

Kassör