Monthly Archives:

november 2017

Årsstämmaprotokollet

Snart 2018 betyder nya regler. Bifogat hittar ni årsstämmoprotokollet från 2017.     Protokoll-stämman-2017

Karantän i Stallarholmen

Styrelsen har fått in misstänkta fall av RVHD i Stallarholmen, Strängnäs. Kanin är inskickad för obduktion och i väntan på svar har vi satt Selaön samt Stallarholmen i karantän i två veckor, dvs fram till och med 2017-12-08. Som vanligt är det berört område plus…

Distansdomarutbildning

Distansdomarutbildning   Utbildningen sker under våren 2018 med start i maj Avgiften för distanskursen är 1000kr som betalas av klubben via faktura som kommer från förbundet. För att gå distanskursen gäller samma krav som för den ordinarie domarkursen samt följande: Dator med webbkamera och internetanslutning…

Kontakt med kansliet

På grund av en kommunikationsmiss har tyvärr styrelsen missat att kontrollera kanslimailen reglenbundet. Efter lite diskussion har vi därför beslutat att inte längre använda den mailen utan allting ska gå till styrelsenmailen för att sen disribueras till rätt styrelsemedlem som hanterar frågan. Så från och…