Monthly Archives:

september 2017

Karantän i Romelanda, Ström, Kärna och Kungälv

Preliminärt svar från SVA visar på RVHD vilket gör att följande områden är satta i karantän i en månad (tom 22/10)   Ström, Lilla Edet Bäck, Romelanda Kärna Sundhammar   Då det även förekommit mistänkta dödsfall i Kungälv är det även karantän i två veckor…

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret. Alltså Kärna Sundhammar samt en…

RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning. Väte – 4 november (Konstaterad, tre…

Domare till SM

Det är nu beslutat vilka som kommer vara domare på höjd och krok SM i Älvenäs 30/9-1/10. Domare i krokbanan är Cecilia Vikström och Hendrike Palm, i höjdhoppet Cecilia Vikström och Tobias Ståhl. Vid frågor, kontakta styrelsen.

Misstänkt smittsam sjukdom i Blentarp (Sjöbo kommun)

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av smittsam sjukdom i Blentarp i Sjöbo kommun. Den inkomna informationen är att ett flertal vildkaniner har dött inom några dagar, även tamkaniner i området har dött. Vi valt att inte sätta karantän i…

Myxomatos/kaninpest (Malmö)

Då flertalet pestkaniner har synts till kring Almviks 4h-gård i Malmö kommun så har styrelsen valt att sätta området 1 milsradie fågelvägen runt 4h-gården fram tills 7/10. Regler gällande karantän vid myxomatos/kaninpest är att man endast sätts i karantän om man inte kan uppvisa ett…

SM, stämman och Agria cup

Sista ansökan till 2018 års arrangemang har passerat och det saknas fortfarande arrangörer till en av deltävlingarna i Agria samt SM i rak och längd. Styrelsen hoppas dock att det finns hugade klubbar som vill arrangera detta ändå. Senast 1/10 vill vi i så fall…

Information gällande utländska gårdsnamn i Skuttli

Under sommaren fick alla klubbar ut ett mail om att det inte går att dölja gårdsnamn från NKHLF i Skuttli trots att de egentligen inte får användas enligt stämmobeslut.   Nu har Daniel hittat en lösning som gör att det trots allt går och under…

Förlängd karantän på Gotland till och med 18/9

Karantänen på Gotland går ut imorgon 4/9. Efter inrådan från länsveterinär kommer hela Gotland vara i fortsatt karantän i ytterligare två veckor dvs till och med 18/9. Förhoppningen är att efter detta kunna släppa i alla fall delar av Gotland från karantän. Vi tar gärna…