Monthly Archives:

april 2017

Ang Swishbetalningar

Då styrelsen fått in frågor ang vad som gäller med Swish-betalningar vill vi förtydliga att klubbar inte kan ta ut extra avgift för Swish-betalningar om klubben väljer att erbjuda den tjänsten.   Detta är inget som vi i förbundet styr utan det regleras av avtalet…