Monthly Archives:

januari 2017

Vad ska hända med Rikshoppet?

Just nu är Rikshoppet i fara. Igen. Från och med nästa nummer, det som ska ut i mars står Rikshoppet utan redaktör och med en väldigt liten redaktion. Utan redaktör och redaktion blir det ingen tidning. Så just nu söker styrelsen med ljus och lykta…

RVHD bekräftat på Hallands Väderö – Skogshare

Det har kommit till vår kännedom att SVA har konstaterat RVHD2 på en skogshare som dött på Hallands Väderö i januari 2017. Länk till artikeln: http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/kaningulsot-upptackt-pa-skogshare Det medför att Hallands Väderö + 1 mils radie runtom sätts i karantän i 1 månad till att börja…