Monthly Archives:

oktober 2014

Reglementen 2015

Påminnelse om att det är hög tid att de klubbar som vill ha tryckta reglementen för 2015 att beställa dessa. För att hinna få iväg dem till tryckeriet och kunna leverera dem på Kistamässan behöver vi klubbarnas beställning senast 1/11. Beställningen skickas till styrelsen och…

Ang Coccidios

Styrelsen har haft fortsatt kontakt med veterinärer och SVA ang Coccidios och har efter råd från dessa valt att lätta på de riktlinjer vi satte upp för Coccidios.   Anledningen till detta är bland annat att Coccidiosparasiterna inte rör sig, och blir smittförande först en…

Ang kaninregistreringar

Styrelsen har tillsammans med Anna och Daniel börjat titta på möjligheten att sköta kaninregistreringarna via Skuttli.  Detta är än så länge under uppbyggnad och än återstår det lite för att det ska fungera helt som det är tänkt. Det går för enskilda medlemmar att lägga…