Monthly Archives:

mars 2014

Dokument till stämman

Här finns alla dokument till stämman för nedladdning. Precis som tidigare år får ni mer än gärna diskutera motionerna men håller till sakfrågan och gå inte till personangrepp! Motioner till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årstämma Verksamhetsplanering stämman 2014 verksamhetsberättelse stämman 2013 Bilaga Längd protokoll till motionen…

Ang tävlingsböcker

Styrelsen har fått till sig och upplever även själva att det börjar slarvas en hel del med användandet av tävlingsböcker ute på tävlingar.   Tävlingsböckerna är viktiga då det är varje kanins underlag till vad den är klassad och hur många pinnar den har. Ifrågasätts…

Ang dålig tävlingsmoral på Internet

Då styrelsen fått in ett flertal olika frågor som rör vad som skrivs och uttrycks på internet i samband med tävlingar har vi haft frågan uppe hur detta ska hanteras och kommit fram till nedstående:   Paragraf 23 i reglementet säger följande:   §23) Förare…

Förlängd ansökningstid till SM

Då ingen klubb har sökt om att arrangera krok och höjd SM 2014 har styrelsen beslutat att förlänga ansökningstiden till 1/4 2014.   Är det någon klubb som funderar på att ansöka men har stött på hinder på vägen så får ni mer än gärna…