Monthly Archives:

januari 2014

Uppdaterad förbundshandbok

Nu har alla klubbar fått den senaste versionen av förbundshandboken utskickad till sig. Handboken kommer också komma upp på hemsidan så fort webmaster hinner.   Förbundshandboken_1-14

Avelsgruppen

Avelsgruppen är nu tillsatt och består av följande personer Caroline Olsson KoKH (sammankallande) Inger Rudberg GoKH Julia Olsson ÅKH Linda Ekström WKH Sandra Magnusson ULKH Så fort gruppen har blivit lite varma i kläderna kommer de återkomma med information om hur man kan kontakta dem…

Ang transportburar

Det har på senare tid florerat ett rykte om att SKHRF skulle haft en dialog med JBV och fått dispens att använda transportburar som enligt JBVs regler är för små. Vi vill förtydliga att det INTE finns någon sån dispens. Formuleringen i reglementet bygger på…