Monthly Archives:

oktober 2013

Nyhet ang Tvåkronan

Styrelsen har fattat ett beslut ang det straff som utdelas vid missad rapportering/betalning av tvåkronan och försent inskickade protokoll:   Om klubbar drabbas av 5 prickar och anser att straffet med en månad utan tävlingar kommer väldigt olägligt exempelvis på grund av lokalbokningar eller liknande…